200729 Kranslegging BP – MP III

Op 29 juli 2020 heeft een delegatie van het bestuur samen met de twee te Bronbeek woonachtige SMC’ers een krans gelegd bij het KNIL-monument ter nagedachtenis aan de 60 in het voormalig Nederlands-Indië omgekomen leden van het Korps Militaire Politie / KMar

Foto’s:     Frans Meijer
Film:    Daniëlle Reloe